ماهیت کیفیت خدمات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

تمرکز اصلی مقاله حاضر بر کیفیت خدمات است و با بحث در مورد مدلهای عمومی پذیرفته شده در مورد کیفیت خدمات آغاز و سپس تعدیلاتی که در مورد آنها اعمال شده است شرح داده می شود که این تعدیلات دو گونه هستند: نخست، بر حسب مشخصه های کیفیت خدمات و سپس بر اساس ماهیت انتظارات مشتریان. در پایان مدلی ارایه می شود که روابط بین خدمت ارایه شده، کیفیت دریافت شده خدمت و سایر مفاهیم ارزیابی خدمات، یعنی رضایتمندی و ارزش خدمات را در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of service Quality

نویسنده [English]

  • hossein kaveyani
چکیده [English]

This article discusses the nature of service quality. It begins by discussing the generally accepted model and then describes refinements to that model, firstly in terms of the determinants of service quality, and secondly in terms of the nature of customer expectations. Finally the model is developed to include the relationships between delivered service, perceived service quality , and the other service evaluation constructs - satisfaction and value.