کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
تعداد مقالات: 7
3. ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 81-103

10.22054/tms.2019.39756.2089

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان


4. عوامل موثر بر شکل‌گیری تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران داخلی

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 83-107

10.22054/tms.2018.18306.1507

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد


5. اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 103-131

ناهید امراللهی بیوکی؛ اعظم نظری


6. نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 101-122

زهره فنی؛ علی محمد نژاد