نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : شهر رامسر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی نقش مدیریت شهری در شناسایی توانمندی های گردشگری، برنامه ریزی و بهره برداری از جاذبه هاست. برای آگاهی از نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری رامسر به توزیع پرسش نامه بین گردشگران اقدام و سپس از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است. همچنین مطالعات اسنادی، مصاحبه و تصاویر برای دستیابی به اهداف و نتایج پژوهشی مورد تاکید بودند. در پایان با استفاده از مدل SWOT به تحلیل نقش عوامل درونی و بیرونی در مدیریت گردشگری شهری رامسر و ارایه راهبردهای مدیریتی مناسب برای توسعه گردشگری استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد که شهرهایی مانند رامسر، دارای پتانسیل های مناسبی برای توسعه گردشگری اند، اما به علت ضعف های مدیریت شهری، عدم یکپارچگی مدیریت در بهره برداری پایدار از جاذبه ها، کمبود امکانات دسترسی و اطلاع رسانی، عدم همکاری و هماهنگی نهادهای گوناگون شهری، ناتوانی در تامین بهداشت و نظافت شهر و مشکلات مربوط به برنامه ریزی کاربری اراضی، بخش گردشگری نه تنها از توسعه پایداری فاصله گرفته بلکه روند منفی را طی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of urban management in tourism development (Case study: Raamsar)

نویسندگان [English]

  • zohreh fani 1
  • ali mohammad nejhad 2
چکیده [English]

The purpose of this study is examining the role of urban management in recogruzmg tourism potential, planning and exploitation of attractions. 011P<::tinnPr, were selected amonz tourists for understanding of the and recreational activities in Chabahar and Shiraz. We used the total monthly precipitation and average temperature, sunshine hours , wind speed, relative humidity, minimum relative humidity and maximum temperature data of Chabahar and Shiraz stations monthly and in a forty- year time span. Mieczkowski tourism climate index was used for this research. The results of this paper showed that climatic conditions of Chabahar in cold seasons of the year (i.e. Autumn and winter) are suitable for tourism activities but during the warm seasons of the year (i.e.spring and summer) face limitations. According to tourism climate index, January and February are the best time of the year for tourism activities in Chabahar. The best seasons for tourism in Shiraz are spring and Autumn and April, May and October has ideal condition for tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic Conditions
  • Tourism Climate Index
  • Tourism
  • Chabahar
  • Shiraz