تعداد مقالات: 343
301. ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 155-175

اشرف سجادی؛ فاطمه احمدی


302. برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

دوره 13، شماره 41، بهار 1397، صفحه 157-190

10.22054/tms.2018.22600.1636

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ جاسم عبداللهی


304. سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 167-187

شهرام صلواتی؛ ناصر خانی


305. برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی شهر (CVM) سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 167-184

10.22054/tms.2013.3986

حمیده خاکسارآستانه؛ وحید کلاته عربی؛ علی سردار شهرکی


306. تحلیل همبستگی همه‌جانبه ابعاد ارزش ویژه برند مشتری‌محور مقصد گردشگری سرعین

دوره 13، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 169-193

10.22054/tms.2018.9021

قاسم زارعی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ زینب محمودی پاچال


307. مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک

دوره 8، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 170-197

زهره دهدشتی شاهرخ؛ غدیر شکیبا جمال آباد


309. ....

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 173-203

مصطفی قدمی؛ صادق صالحی


312. اثرات درآمدی صنعت جهانگردی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی عضو D8

دوره 6، شماره 15، بهار 1390، صفحه 179-208

10.22054/tms.2011.5088

احسان سلیمی سودرجانی؛ داوود محمودی نیا؛ علی زارعی نمین؛ فرشید پور شهابی


313. تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 181-201

10.22054/tms.2020.11050

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ محمد جواد کاملی فر


314. عوامل موثر بر اجرای سیاست‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 183-207

زین العابدین رحمانی؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی


318. طراحی شبکۀ مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 197-220

10.22054/tms.2020.30282.1879

امین عارفی؛ داود فیض؛ بهار بیشمی؛ عظیم زارعی


319. استخراج ساختار‌شناختی گردشگران سالمند ایرانی نسبت به مراکز اقامتی با استفاده از رویکرد نظریه زنجیره هدف-وسیله

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.32161.1922

سعید سعیدا اردکانی؛ فرشته پزشکی نجف آبادی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فریده سادات حسینی


320. Tourism as an Economic Develpment Tool

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-13

10.22054/tms.2003.6857

حمید زرغام بروجنی


321. The UNESCO Seal of Excellence for Handicrafts

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-13

10.22054/tms.2005.6896

عبدالحمید حاجی پور شوشتری


322. The Economic of Tourism and Travel Accommodation

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 19-48

10.22054/tms.2003.6871

ناصر علی عظیمی


323. عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 167-192

10.22054/tms.2019.26425.1756

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی


325. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 209-232

اسماعیل رجبی؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ روح اله کاظمی