تعداد مقالات: 343
276. نقش رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری

دوره 13، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 141-169

10.22054/tms.2018.9450

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ طاهره نثاری؛ مصطفی رئوفی


278. شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

دوره 8، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 142-168

محمد فاضلی؛ سحر جعفر صالحی


279. روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 143-164

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند


282. رهنمودهای توسعهی مسیرهای پیادهروی در مناطق تفرجگاهی

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 145-165

پریسا رفیعانی خاچک؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی


285. تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 151-179

10.22054/tms.2020.11049

محمد تقی طغرایی؛ زاهد شفیعی؛ مهناز دوستی ایرانی


286. عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهر اصفهان

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 153-176

امیر حسین شریعتی؛ نادیا فروزان


287. رفتار محیط دوستانه گردشگران طبیعت محور: مورد تالاب بین المللی آلاگل

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 155-170

10.22054/tms.2018.16723.1467

آرمان آخوندنژاد؛ بی بی سارا داز


288. تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در ایران

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 157-191

10.22054/tms.2019.10611

حمید مسعودی؛ محسن نوغانی؛ حسین بهروان


289. آینده نگاری برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 157-195

10.22054/tms.2020.37943.2058

پروانه پرچکانی؛  عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛  سید سعید هاشمی


291. بررسی تأثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 171-190

10.22054/tms.2018.9648

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ مریم اقدامی تطفی


292. شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.28234.1804

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ المیرا صفدری؛ میلاد عبدالملکی


295. Productivity changes in hoteling industry in Iran (as a Case Istegblal Hotel)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 15-26

10.22054/tms.2003.6856

محمدرضا فرزین


296. بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری با استفاده از تحلیلی SWOT :

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 123-142

مهدی راست قلم؛ بیژن خلیل قدم؛ رسول حیدری


297. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 133-156

علی عطافر؛ جواد خزایی پول؛ مهدی پور مصطفی خشکرودی


298. فرایند و عوامل موثر در شکل گیری انگاره مقصد گردشگری

دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 139-168

ابوالفضل تاج زاده نمین؛ گریگور قضاریان


299. توسعه اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منطقه سند چشم انداز

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 139-177

محمد علی فیض پور؛ مهدی امامی مبیدی


300. استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 139-166

10.22054/tms.2019.26430.1755

محمد نجارزاده؛ سید عباس ابراهیمی؛ رضوان گلستانه