رویکردهای مختلف در سیاستگذاری و برنامه ریزی اوقات فراغت جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع جوانان بویژه در کشور ما که از جمعیت جوانی برخوردار است به یکی از موضوعات مهم، یعنی اوقات فراغت پرداخته شده است. چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از این اوقات بویژه برای نسل جوان می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه داشته باشد. با توجه به این اهمیت در این مقاله ابتدا تعریف اوقات فراغت از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. سپس نقش های مختلفی که اوقات فراغت می تواند داشته باشد بررسی شده است و براساس نقشی که برای این اوقات در نظر می گیرند، در بستر شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشها و اولویتهای حاکم رویکردهای مختلف به چگونگی گذران اوقات فراغت از دیدگاه نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different approaches to policy and planning leisure time of youth

نویسنده [English]

  • mahmood jomyepoor