کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 53
26. رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 73-92

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده؛ ولی نعمتی


29. بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر

دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 93-110

علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی


30. جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 61-86

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی


32. بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگری خارجی

دوره 6، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 116-142

10.22054/tms.2012.5093

میرزا حسن حسینی؛ اعظم سازور


33. عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعۀ موردی منطقۀ گردشگری سرعین)

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 67-92

حبیب ابراهیم پور؛ میر علی سید نقوی؛ نور محمد یعقوبی


35. مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران

دوره 5، شماره 13، پاییز 1389، صفحه 47-64

حسن اسدی؛ امین پور نقی؛ نوشین اصفهانی؛ حمید زیتونلی


36. اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 23-40

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود ضیایی؛ قاسم جعفری


37. ارزیابی و مقایسه پتانسیل های اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسعه فعالیت های گردشگری

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 41-56

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ معصومه مقبل


38. بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 79-104

امیر حسین شریعتی؛ بیتا یزدانی؛ فرشته حقیقت


39. بررسی نقش فولکلور (فرهنگ عامه) در توسعه گردشگری ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 53-78

مهدی کروبی


40. ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 35-52

مهدی کاظمی؛ ندا سهرابی نژاد؛ مهرداد همراهی


41. تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 129-148

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ مرتضی محمد جانی؛ طاهره سادات هاشمی


44. بررسی نظر کارشناسان در مورد اثرات ایجاد مراکز گردشگری در منطقه میزبان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-18

مهدی راست قلم؛ سیداحمد خاتون آبادی


45. بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 121-150

علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی


48. رویدادهای گردشگری؛ تنوع و مدیریت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 27-51

بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی


49. درآمدی بر جامعه شناسی جهانگردی و گردشگری

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 87-112

محمدعلی زکی


50. نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ضوابط اخلاقی در گردشگری

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 1-26

ابوالفضل تاج زاده نمین