کلیدواژه‌ها = گردشگر
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 151-179

10.22054/tms.2020.11049

محمد تقی طغرایی؛ زاهد شفیعی؛ مهناز دوستی ایرانی


4. واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 117-142

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ میثم شفیعی رودپشتی


5. تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط گردشگران در بازار تاریخی تبریز

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 91-116

مهدی کروبی؛ سهند بنی کمالی؛ هدی منادی


7. ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 35-52

مهدی کاظمی؛ ندا سهرابی نژاد؛ مهرداد همراهی