مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران

فاطمه خدابخش؛ محمود ضیایی؛ محمد تقی تقوی‌فرد؛ محمد صالح ترکستانی

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2022.66853.2702

چکیده
  صنعت گردشگری نیروی محرکه توسعه اقتصادی محسوب شده ولی در عین حال بسیار حساس و آسیب پذیر است .هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران است، روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و صنعت گردشگری بوده است و در بخش کمی، کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره شهرهای تهران، یزد، اصفهان ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی توانمندی فناورانه در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل های زنجیره ای پارسیان تهران

محمد مسعود مجیدی فر؛ شمس السادات زاهدی؛ عزیزاله جعفری؛ سیدسعید هاشمی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 73-107

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.52120.2310

چکیده
  با توجه به نقش روزافزون تکنولوژی در توسعه رقابت و نیز رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر توجه بسیاری به ارزیابی توانمندی فناورانه در کشورهای پیشرفته شده است. از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی، آگاهی و شناخت سطح قابلیت فناورانه بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها است. صنعت هتلداری نیز به‌عنوان یک ...  بیشتر

الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان‌به‌دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری

ابوالقاسم ابراهیمی؛ مسلم باقری؛ آمنه پاکدلیان

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 241-267

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.31787.1915

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شیراز است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از نمونه­گیری غیر تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه شامل 384 نفر گردشگر ایرانی که به شیراز مسافرت و از هتل­ها ...  بیشتر

تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری و فرسودگی هیجانی

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ حسین فارسی زاده

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.13389.1376

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری کار هیجانی و فرسودگی هیجانی در صنعت هتل‌داری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره در شهر تهران بوده که از طریق روش نمونه‌گیری دردسترس، تعداد 270 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه ...  بیشتر

شایستگی‌های فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های چهار ستاره استان مازندران

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ صادق صالحی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.7080

چکیده
  زمینه و هدف تحقیق: وفاداری میهمانان هتل، حاصل عالی‌ترین سطح رضایتمندی آنهاست که منوط به شایستگی منابع انسانی می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شایستگی‌های فردی منابع انسانی در وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های 4 ستاره استان مازندران صورت پذیرفت. روش تحقیق: تحقیق حاضر کاربردی، توصیفی و مقطعی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل ...  بیشتر

بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی

میرعلی سیدنقوی؛ سید محمد میرتقیان رودسری

دوره 9، شماره 27 ، آبان 1393، ، صفحه 47-92

چکیده
  چکیدهتحقیق حاضر با هدف بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی در صنعتهتلداری در هتلهای بینالمللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتلهای پارسیان آزادی رامسر (چهار-ستاره)، و پارسیان آزادی خزر (پنج ستاره)، در تابستان 1393 صورت پذیرفت ه است. بدین منظور، دودیدگاه مورد بررسی قرارگرفته است: دیدگاه کارکنان برای سنجش اخلاق کلامی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در برون سپاری فعالیت های هتل ها با استفاده از ویژگی دارایی های خاص در تئوری هزینه تراکنش

عباس احمدی؛ عباد الله بانشی؛ رحیم محترم فلانی

دوره 6، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2012.5089

چکیده
  در زمینه عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیت ها در صنعت هتلداری مطالعات کمی صورت پذیرفته است. از این رو تحقیق جاری با تاکید بر تئوری هزینه تراکنش تلاش کرده است به شناسایی و درک عواملی بپردازد که در تصمیم گیری مدیران هتل ها در برون سپاری فعالیت های هتلداری نقش دارند. از این رو از میان سه بعد مطرح شده در تئوری هزینه تراکنش ...  بیشتر