کلیدواژه‌ها = رضایت مشتری
تعداد مقالات: 8
1. عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 167-192

10.22054/tms.2019.26425.1756

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی


2. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 63-83

10.22054/tms.2016.4164

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی


3. تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری: نقش میانجی رضایت کارکنان

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 19-39

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ حسن فارسی زاده


4. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی پایانه های مسافربری

دوره 8، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 209-232

اسماعیل رجبی؛ حمیدرضا عسگری ده آبادی؛ روح اله کاظمی


6. بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگری خارجی

دوره 6، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 116-142

10.22054/tms.2012.5093

میرزا حسن حسینی؛ اعظم سازور


8. عوامل مؤثر بر شاخص‏های کیفیت خدمات در آژانس‏های گردشگری جنوب شهر اصفهان

دوره 5، شماره 14، زمستان 1389، صفحه 153-176

امیر حسین شریعتی؛ نادیا فروزان