نویسنده = اسماعیل علی اکبری
تعداد مقالات: 2
1. عوامل ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه‌ی شهری استان کرمانشاه

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.35419.1998

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری


2. توسعه گردشگری بومی و پایداری نظام سکونتگاهی حاشیه کویر

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 1-30

10.22054/tms.2017.7252

اسماعیل علی اکبری؛ بنفشه اسماعیلی