نویسنده = mohammad reza rezvani
تعداد مقالات: 3
2. نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 41-82

10.22054/tms.2018.10791.1282

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه صباغ پور آذریان؛ سعید شفیعا


3. چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 61-84

10.22054/tms.2017.7254

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی