تعداد مقالات: 333
51. رده بندی استانهای کشور بر حسب جاذبه های گردشگری

دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 17-37

زهرا نصراللهی؛ ندا جهانبازی؛ طاهره ناصری


54. تأثیر کار هیجانی بر رضایت مشتری در صنعت هتلداری: نقش میانجی رضایت کارکنان

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 19-39

اردشیر شیری؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ حسن فارسی زاده


55. ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 19-39

10.22054/tms.2016.4162

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی


57. برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 19-43

رحمت الله فرهودی؛ محمود شورچه


58. توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 21-44

سمیه محمودی؛ بهرام رنجبریان رنجبریان؛ سعید فتحی


59. بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزش‌های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم

دوره 10، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 21-42

محمد رضا کریمی علیوچه؛ محمد مهدی احمدی؛ مهسا نظری


60. فرهنگ و گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 21-47

مهدی کروبی


61. مدیریت بحران در صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 21-40

10.22054/tms.2018.15614.1439

فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید


62. ارزشگذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری آبشارهای باستانی شوشتر

دوره 13، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 21-39

10.22054/tms.2018.9013

امیرحسین منتظرحجت؛ ابراهیم انواری؛ مهناز باشی


63. عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 23-46

علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی؛ فاطمه هنرور باوجدان


65. اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 23-40

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود ضیایی؛ قاسم جعفری


67. الگوی مدیریت اثر بخش گردشگری ، مورد مطالعه: مقصد مذهبی مشهد

دوره 6، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 24-52

10.22054/tms.2012.5090

حمید ضرغام بروجنی؛ معصومه توحید لو


70. شبکه های اجتماعی و موفقیت سیاستگذاری گردشگری ایران

دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 25-48

نادر مظلومی؛ سید حسن جلالی


71. اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی

دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 25-47

حمید ضرغام بروجنی؛ افروز خسروانی دهکردی


72. طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد

دوره 11، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 25-35

10.22054/tms.2016.5728

زهرا سادات میرزازاده؛ حسین عبدالملکی


73. تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 25-46

10.22054/tms.2017.15229.1428

علی ایمان زاده؛ ملیکا همراه زاده؛ وحیده جعفریان؛ کامران جباری


74. رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک شرکت های هواپیمایی از دیدگاه خبرگان

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 27-50

مهدی حقیقی کفاش؛ داود صادقی؛ احد قاسمی


75. رویدادهای گردشگری؛ تنوع و مدیریت

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 27-51

بهرام رنجبریان؛ محمد زاهدی