کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 221-260

10.22054/tms.2019.10613

محمدجواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری


2. بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوه تأثیر آنها (شهر قم)

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 109-124

10.22054/tms.2017.7250

سید احسان حسینی پور؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ علی کاظمی


3. تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگزاری جشنواره های مذهبی، مطالعه موردی: روستای شاه شهیدان رودبار، مراسم علَم واچینی

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 51-69

بهروز محمدی یگانه؛ محسن احدنژاد روشنی؛ مانیا ابراهیم زاده؛ مهدی چراغی


4. الگوی مدیریت اثر بخش گردشگری ، مورد مطالعه: مقصد مذهبی مشهد

دوره 6، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 24-52

10.22054/tms.2012.5090

حمید ضرغام بروجنی؛ معصومه توحید لو