کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 4
1. الگوی کیفی پیوند فرهنگ و گردشگری جشنواره های ورزشی – سنتی بر مبنای راهبرد گرندد تئوری

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 125-150

10.22054/tms.2020.11048

حمیدرضا قزلسفلو؛ سید محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری


3. فرهنگ و گردشگری

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 21-47

مهدی کروبی


4. تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 39-50

مهدی کاظمی