تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

جهانگردی، سفر موقت پاره ای از مردمان است به مقصدی غیر از محل زندگی عادی خود. در واقع صنعت جهانگردی تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت و سطح زندگی، الگوهای فرهنگی – رفتاری و نظام ارزشی، روابط خانوادگی، نگرش ها  ، آداب و سنن و به طور کلی تاثیر بر فرهنگ ساکنان محلی و یا گردشگران است. در این نوشتار، ضمن تشریح ارتباط فرهنگ و جهانگردی و نمایاندن نقش و اهمیت فرهنگ در توسعه این صنعت، به طرح دیدگاه های موافق و مخالف در باب پیامدها و آثار توسعه جهانگردی بر فرهنگ جوامع پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural influences of tourism on communities

نویسنده [English]

  • mehdi kazemi