کلیدواژه‌ها = برند شهری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.16558.1522

غلامرضا کاظمیان؛ امیدعلی خوارزمی؛ مصطفی مجاور جورابچی


2. برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی

دوره 10، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 41-69

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ حسن معتمد