کلیدواژه‌ها = استان زنجان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.28234.1804

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ المیرا صفدری؛ میلاد عبدالملکی