کلیدواژه‌ها = صنعت هتلداری
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری و فرسودگی هیجانی

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 71-94

10.22054/tms.2017.13389.1376

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ حسین فارسی زاده


3. شایستگی‌های فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های چهار ستاره استان مازندران

دوره 11، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 63-84

10.22054/tms.2017.7080

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ صادق صالحی


4. بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 47-92

میرعلی سیدنقوی؛ سید محمد میرتقیان رودسری