الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان‌به‌دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، دانشکده گردشگری و هتلداری، دانشگاه شیراز، شیراز.

3 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز.

10.22054/tms.2020.31787.1915

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شیراز است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از نمونه­گیری غیر تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه شامل 384 نفر گردشگر ایرانی که به شیراز مسافرت و از هتل­ها و مراکز اقامتی استفاده کرده­اند، است. در این پژوهش ابتدا، شاخص­های مربوط به ابعاد اعتماد گردشگر در حوزه آفلاین با روش مرور سیستماتیک استخراج، دسته‌بندی و نهایی شدند. سپس، پرسشنامه مربوط به آن طراحی گردید. پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس، داده­ها تحلیل شدند. با مرور سیستماتیک، سه بعد ویژگی­های مقصد، ویژگی­های کارکنان مقصد و ویژگی­های گردشگر برای اعتماد در نظر گرفته شد. یافته­ها، نشان داد که اعتماد گردشگر در رابطه بین تبلیغات دهان­به­دهان و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نقش میانجیگری را ایفا می­کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Identifying the Relationship Between Word of Mouth and Tourists Trust with Customer-Based Brand Equity in Shiraz Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ebrahimi 1
  • moslem bagheri 2
  • amene pakdelian 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University
2 Assistant Prof. of the Tourism Management. (Advisor), Faculty of Tourism and Hospitality, Shiraz university
3 management department, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, shiraz university, shiraz, fars.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model to identify the relationship between word of mouth and tourists’ trust with customer-based brand equity in the hotel industry of Shiraz. This research is descriptive-survey and non-random sampling was used. The Sample size is 384 Iranian tourists who traveled to Shiraz and used hotels and accommodation. At first, indicators related to the dimensions of tourists’ trust in the offline domain were extracted, categorized and finalized by systematic review. Then a questionnaire was designed. After distributing the questionnaire, data were analyzed using SPSS and Smart PLS software. By systematic review, three dimensions of destination characteristics, destination staff characteristics and tourist characteristics were considered for trust. The findings indicate that tourist trust mediates the relationship between word-of-mouth advertising and customer-based brand equity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Based Brand Equity
  • Trust
  • word of mouth
  • Shiraz City
  • hotel industry