نویسنده = محمد نجارزاده
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 139-166

10.22054/tms.2019.26430.1755

محمد نجارزاده؛ سید عباس ابراهیمی؛ رضوان گلستانه


3. چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 61-84

10.22054/tms.2017.7254

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی