نویسنده = فائزه اسدیان اردکانی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل تاثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.22705.1645

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ماه آورپور؛ فائزه اسدیان اردکانی


2. ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 19-39

10.22054/tms.2016.4162

محمد تقی تقوی‌فرد؛ فائزه اسدیان اردکانی