تبیین اثر نگاه فن سالارانه در طرح های توسعه شهری بر گردشگری با روش سه سوسازی( مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.49345.2257

چکیده
  رونق فعالیت­های گردشگری در هرمنطقه، برآمده از برنامه­ریزی و خط­مشی­هایی است که برای آن منطقه تدوین می­شود. فرایند برنامه­ها و طرح­های توسعه­ی گردشگری مبین راهبردها، رویکردها، سیاست­ها و خط­مشی­های کشورهای گوناگون نسبت به مقوله­ی گردشگری است. در ایران نگاه فن سالارانه برنامه­ریزان شهری باعث شده است که این ...  بیشتر

ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری در بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (محدوده مورد مطالعه: شهر بابلسر)

ساجد سلیمانیان؛ زهره فنی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 265-292

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.51575.2301

چکیده
  یکی از اجزای طرح‌های بازآفرینی گسترش گردشگری فرهنگی و بازاریابی مکان است که موجودیت بافت‌های تاریخی را به‌عنوان بستر واجد ارزش‌های تاریخی-فرهنگی موردتوجه قرار می‌دهد. درکنار چنین رهیافتی، حفظ، احیا و به‌روزرسانی ارزش‌های فضایی-کالبدی، بصری و زیبایی شناسانه بافت‌های شهری کهن برای مطلوبیت بخشیدن به آن‌هاست که در این مقاله به ...  بیشتر

تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ محمد جواد کاملی فر

دوره 15، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 181-201

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.11050

چکیده
  پژوهش حاضر با روش شناسی «توصیفی – تحلیلی» در راستای ارزیابی الگوی های پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز به انجام رسیده است. در راستای هدف اصلی پژوهش دو هدف فرعی شناخت اولویت کاربست الگوهای پایداری گردشگری و شناخت میزان تأثیر الگوها در پایداری گردشگری شهری اهواز در فرایند انجام پژوهش دنبال گردیده است. جهت گردآوری داده های ...  بیشتر

عوامل ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه‌ی شهری استان کرمانشاه

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری

دوره 14، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2020.35419.1998

چکیده
  برای هر نوع سفر گردشگری احتمالاً دلایلی وجود دارد که می­توان آن‌ها را در صورت تلفیق، به‌عنوان عوامل انگیزشی سفر در نظر گرفت. در برنامه­ریزی، آگاهی از این عوامل و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها در مراحل مختلف ضروری است. طرح­های توسعه شهری در ایران دارای کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ریزان، مدیران شهری و مردم نبوده و گردشگری در ...  بیشتر

طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2017.14623.1412

چکیده
  هدف این پژوهش ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی ...  بیشتر

تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزیره قشم)

زهره فنی؛ محمد علیزاده طولی؛ زینب زحمت کش

دوره 9، شماره 28 ، اسفند 1393، ، صفحه 39-72

چکیده
  گردشگری، از فعالیت های مهم با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در شهرهاست. سیاست توسعه گردشگری، رویکردی  است که شهر با تاکید بر آن می تواند ضمن افزایش منافع آن، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهد. تحقیق حاضر با هدف  بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی گردشگری برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن، مطالعه ای اکتشافی و مبتنی بر روش ...  بیشتر

سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی

دوره 7، شماره 20 ، بهمن 1391، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2013.3981

چکیده
  شهر گرگان به لحاظ ویژگی های آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی خاص )قرار گرفتن در مسیراستانهایخراسان شمالی و رضوی، سمنان، تهران و مازندران( پذیرای مسافران زیادی بویژه در ایام تعطیل. همچنین یکیدیگر از جاذبه های گردشگری شهر گرگان، وجود قوم ترکمن و صنایع دستی خاص آنها ست . بنابراین شهر،گرگان به دلیل دارا بودن جاذبه های گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( ...  بیشتر

الگوی توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری

غلامرضا کاظمیان؛ الهام آزادی

دوره 6، شماره 15 ، خرداد 1390، ، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2011.5084

چکیده
  مقاله حاضر در مورد قابلیت توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران با رویکرد مدیریت شهری نوشته شده است و در آن به یک سوال اصلی در مورد سنجش قابلیت توسعه گردشگری شهری در مراکز شهری و سوالات فرعی در زمینه ویژگی ها و قابلیت های مرکز شهر تهران پرداخته شده است. این مقاله با استفاده از روش کیفی و شیوه نظریه مبنایی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ...  بیشتر

گردشگری و توسعه پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های توسعه گردشگری

شمس السادات زاهدی

دوره 4، شماره 11.12 ، خرداد 1385، ، صفحه 1-22

چکیده
  رشد سریع صنعت گردشگری در نیم قرن اخیر فشار روزافزون بر محیط زیست را در پی داشته است. یافته های تحقیقی حاکی از آنست که اولویت دادن به منافع اقتصادی ناشی از توسعه عنان گسیخته صنعت گردشگری موجب خدشه دار شدن اصول توسعه پایدار در جوامع مختلف شده و محیط زیست را با خطرات روزافزونی مواجه کرده است. متاسفانه هر دو بخش عمومی و خصوصی در تخریب محیط ...  بیشتر