کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 9
3. تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 181-201

10.22054/tms.2020.11050

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ محمد جواد کاملی فر


4. عوامل ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه‌ی شهری استان کرمانشاه

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-23

10.22054/tms.2020.35419.1998

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری


5. طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-24

10.22054/tms.2017.14623.1412

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی


6. تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزیره قشم)

دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 39-72

زهره فنی؛ محمد علیزاده طولی؛ زینب زحمت کش


7. سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 31-48

10.22054/tms.2013.3981

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی