دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
پهنه بندی توان اکوتوریسم در محدوده حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

رحمت اله منشی زاده؛ حمید فلاحی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1384، ، صفحه 59-90

چکیده
  محدوده حفاظت شده اشترانکوه با وسعت ۱۰۴۳۵۵ هکتار با ویژگیهای منحصر به فرد از جمله وجود دریاچه گهر به عنوان نگین اشترانکوه، وجود گونه های گیاهی و جانوری خاصی، اقلیم بسیار مناسب در نیمی از سال برای گردشگری و... اکنون به عنوان منطقه ای اکوتوریستی مورد استفاده گروه بی شماری قرار میگیرد و استعداد تبدیل شدن به یک منطقه ویژه اکوتوریستی در ...  بیشتر