دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
تحلیل شکاف‌های مرتبط به آموزش عالی در صنعت گردشگری ایران

فائزه السادات میرفخرالدینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/tms.2024.79500.2933

چکیده
  اغلب افراد تاکید می‌کنند که محتوای برنامه با نیازهای صنعت گردشگری مطابقت دارد. در این راستا هدف این مطالعه بررسی نیازهای بازار کار گردشگری در ایران و تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت آموزش عالی از دیدگاه ذینفعان گردشگری در بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی است تا از این طریق بتوان برنامه‌ریزی مناسبی برای بخش آموزش در این حوزه و بهسازی نیروی ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
شناسایی و تحلیل اهمیت-عملکرد شاخص های موثر بر عملکرد مالی در هتل های استان یزد

فائزه السادات میرفخرالدینی؛ میلاد ابراهیمی؛ فرزانه جندقی اردکانی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، ، صفحه 99-134

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76171.2883

چکیده
  این واقعیت که منابع مالی محدود بوده و تأثیرگذاری آن بر تعداد عملیات، غیرقابل انکار است؛ زیرا هیچ بخشی وجود ندارد که ارتباطی با عملیات مالی نداشته باشد. بنابراین، تخصیص صحیح دارایی‌های مالی جایگاه بسیار مهمی در تجارت مدرن به‌خصوص صنعت گردشگری به‌خود اختصاص داده است.  با توجه به جایگاه بخش اقامتگاه­ها در صنعت گردشگری، توجه به ...  بیشتر

مدیریت گردشگری
طراحی چارچوب سطح بندی معیارهای مدیریت عملکرد در صنعت هتل‌داری در زمان شیوع ویروس کرونا

فائزه السادات میرفخرالدینی

دوره 17، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 195-244

https://doi.org/10.22054/tms.2022.70416.2762

چکیده
  همه‌گیری ویروس کرونا، مدیریت هتل­ها را با چالش‌های عملکردی زیادی روبرو کرده است. در این شرایط آشکار شد که بسیاری از هتل­ها و مراکز اقامتی از سیستم‌های مدیریت عملکرد استفاده نمی‌کنند و در مقابل، سیستم‌های ارزیابی عملکردی دارند که معمولاً شامل ارزیابی و بررسی سالانه بوده که همسویی کمی بین عملکرد هتل و اهداف استراتژیک آن وجود ...  بیشتر