شناخت جایگاه و حوزه های فعالیت تعاونیهای گردشگری در جهان و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

گردشگری یکی از عرصه های نو و زمینه های جدید در مطالعات علوم انسانی است و از جهات مختلفی مورد توجه کشورها است. التفات به گردشگری از یک سو به علت اهمیت اقتصادی آن و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن است.
ناتوانی سازمانها و شرکتهای کنونی در پاسخگویی به نیازهای بالقوه و بالفعل متقاضیان سفر و گردش در قشر متوسط و فقیر جامعه، شرایط بالقوه مناسبی برای حضور تعاونی ها در عرصه گردشگری کشور ایجاد نموده است. از طرف دیگر بخش گسترده ای از شوراهای شهر و روستا به گردشگری به عنوان یک فعالیت تاثیرگذار اقتصادی و فرهنگی توجه دارند و متاسفانه قادر به سازماندهی مناسب برای تقویت آن نمی باشند. در این شرایط نیز تعاونی ها می توانند نقش مهمی ایفا نمایند.
این مقاله در پی شناسایی موقعیت و جایگاه تعاونی های گردشگری ایران در میان تعاونی های مشابه در سایر کشورهای جهان و بررسی و تجزیه و تحلیل قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و ریشه یابی دلایل بروز آنها است. آشنایی با ماهیت تعاونی، گردشگری و تعاونی های گردشگری، تعیین جایگاه تعاونی های گردشگری کشور در میان سایر تعاونی ها و بهره مندی از تجارب تعاونی های گردشگری هشت کشور منتخب، موضوعات اصلی است که در این پژوهشی دنبال می شود. در پایان آموخته های حاصل از این مطالعه به تعیین و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود و توسعه تعاونی های گردشگری کشور می انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stu ding the Position and Fields of Activity of Tourism Cooperatives in the World and Iran

نویسنده [English]

  • mohamadreza farzin
چکیده [English]

"Tourism" is one of the new subject of human science studies and has received attention in its various aspects throughout the world. Tourism has gained such a recognition on account of this economic importance and social impacts. The inadequacy of the present organization and companies to meet the current and future needs of those members of the lower and middle class of society who wish to travel, has created a potentially suitable situation for the presence of cooperatives in tourism industry. On the other hand, A significant part of " rural and urban council" consider tourism as a culturally and economically influential activity, but they cannot organize it well and empower it. In such circumstances, cooperatives can play an important role, as well. This paper is to identify the position of Iran's, tourism cooperatives among similar cooperatives in other, countries, and to analyze the existing strengths, weaknesses, opportunities and threats and trace the root of them. Understanding the nature of cooperatives, tourism and tourism cooperatives, placing Iran's tourism cooperatives among other cooperatives and benefiting from the experiences of tourism cooperatives of eight selected countries are the main topics of this paper. Finally, the findings of this research lead to policies to improve and develop the situation of Iran's tourism cooperatives.