نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله توسعه آموزش جهانگردی و همچنین نیازهای فعالان صنعت جهانگردی در قالب صنعت و فرهنگ مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور تامین نیازهای روزافزون کارگذاران این صنعت، لازمست که آموزش در صنعت جهانگردی، در بطن خود به صورت تخصصی تر مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور یک نگرش سه جانبه برای آموزش در صنعت جهانگردی بر اساس مسیرهای علمی، عملی، بازار و همچنین تجزیه و تحلیل هزینه ها و سود ناشی از این صنعت با تاکید بر کلمات کلیدی از جمله کارگزاران این صنعت و برنامه عملی آنها مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A consideration of tourism education a three - domain approach

نویسندگان [English]

  • abolfazl kazazi 1
  • seyed ali marashi 2
چکیده [English]

The Supply of tourism courses has grown considerably over the past three decades. Such growth has been fuelled by the rapid expansion of the industry and recognition by governments that tourism contributes significantly to local and national economies. The article raises critical questions that tourism stakeholders need to acknowledge if tourism , both as an industry and as a Iiele of study , is to sustain itself in the long term. To meet the evolving needs of stakeholders , this article proposes that tourism education should become more specialists in nature . The authors farward a three• domain model of tourism education based on generic , functional , and product I market - based themed degree routes. The article outlines a cost I benefig analysis of consideration of tourism education for the key stakeholders and puts forward an action plan for its implementation.