کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی فضایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.32183.1924

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدللله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی