کلیدواژه‌ها = توزیع زمانی سفر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.16558.1522

غلامرضا کاظمیان؛ امیدعلی خوارزمی؛ مصطفی مجاور جورابچی