کلیدواژه‌ها = شخصیت برند
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت برند مقصدگردشگری تهران و اعتماد به مقصد گردشگری: با نقش میانجی همخوانی خودپنداره گردشگر

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 65-96

10.22054/tms.2019.10603

محمود محمدیان؛ محمد نعمت پور؛ سعید قربانی؛ پیمان سیدی