کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه‌شناختی گردشگری ازدواج در ایران

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 157-191

10.22054/tms.2019.10611

حمید مسعودی؛ محسن نوغانی؛ حسین بهروان