کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-24

10.22054/tms.2017.14623.1412

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی


2. سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 88-59

محمود ضیایی؛ فرانک رنجبر متعلق