وضعیت نیروی انسانی و آموزش در بخش گردشگری (با تأکید بر استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برخورداری از میراث طبیعی و تاریخی غنی و موقعیت جغرافیایی مناسب (وجه عرضه) و وجود بازارهای گسترده ی ملی، منطقه ای و بین المللی برای این عرضه (وجه تقاضا) بستر و موقعیت مناسبی را برای حضور توانمند ایران در بازارهای جهانی گردشگری فراهم آورده است. از سوی دیگر با توجه به چالش های فراروی توسعه کشور و توان بالای بخش گردشگری در پاسخگویی به آنها، به نظر می رسد که اتخاذ استراتژی هایی مشخصی به منظور تحرک بخشی و شکوفایی این صنعت امری موجه، معقول و اجتناب ناپذیر باشد. یکی از مهمترین استراتژیهای توسعه گردشگری، "استراتژی توسعه منابع انسانی" است. تامین نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر مورد نیاز این صنعت در زمان حال و آینده نتیجه اعمال این استراتژی خواهد بود. در این مقاله تلاش می شود ضمن ارائه ی تصویری از وضعیت موجود نیروی انسانی شاغل در سطوح مختلف شغلی مرتبط با صنعت گردشگری کشور، محدودیتها و تنگناهای توسعه ی منابع انسانی این بخش با تأکید بر استان تهران به تصویر کشیده شود. برای تدوین این مقاله علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با مدیران بخش های مختلف صنعت گردشگری و مسئولین سازمانی ذیمدخل در امر گردشگری کشور و استان مصاحبه و نظرسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education and human resource condition in tourism segment (Emphasis upon Tehran province)

نویسنده [English]

  • mahmood ziaei