کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: خط مشی گذاری گردشگری
تعداد مقالات: 1
1. شبکه خط مشی گردشگری کشور

دوره 10، شماره 30، تابستان 1394

سامان جهاندیده؛ حسین خنیفر؛ نرگس فرزان