کلیدواژه‌ها = هتل
تعداد مقالات: 5
1. بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-46

10.22054/tms.2019.10424

مرتضی خزائی پول؛ ابوالفضل تاج زاده نمین؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مهدی کروبی


3. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 69-93

محمود نادری بنی؛ علی دلشاد؛ فاطمه محمدی؛ مرضیه ادیب زاده


4. سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 88-59

محمود ضیایی؛ فرانک رنجبر متعلق