نویسنده = فیروز رنجبر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و مقایسه پتانسیل های اقلیمی چابهار و شیراز جهت توسعه فعالیت های گردشگری

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 41-56

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ معصومه مقبل


2. تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری

دوره 3، شماره 10، پاییز 1384، صفحه 129-148

حسین محمدی؛ فیروز رنجبر؛ مرتضی محمد جانی؛ طاهره سادات هاشمی