تحلیلی بر رابطه اقلیم و گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. در این تحقیق، ارتباط بین اقلیم به عنوان یکی از عوامل محیط طبیعی با گردشگری و اثراتی که تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی، می تواند بر روند گردشگری در نواحی مختلف دنیا بگذارد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از یافته های دیگر تحقیقات، در نواحی مختلف دنیا صورت گرفته است. نتایج این تحقیق گویای ارتباط تنگاتنگ اقلیم و شرایط آب و هوایی با فعالیتهای گردشگری و گذران اوقات فراغت دارد. در واقع یک اقلیم مناسب از نظر گرمایی، زیبایی شناختی و فیزیکی میتواند عاملی برای جذب گردشگر باشد. در تغییر اقلیم جهانی، فعالیتهای گردشگری از جمله حمل و نقل و مصرف سوخت برای گرمایش وسرمایش نقش مهمی را ایفا می کنند. تغییرات اقلیمی می تواند شرایط اقلیمی مناسب برای گردشگری را دچار دگرگونی و تحول کند. برای مثال طبق پیش بینی ها، تغییرات اقلیمی می تواند تعداد مناطقی را که در برخی از فصول سال، اقلیم مناسبی برای گردشگری دارند را دچار کاهش و یا افزایش کند که این می تواند باعث رکود و بهبود وضعیت گردشگری در این مناطق شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of relationship between climate and tourism

نویسندگان [English]

  • hoseyn mohammadi 1
  • forouz ranjbar 2
  • morteza mohammad jani 2
  • tahereh sadat hashemi 2
چکیده [English]

Nowadays, tourism is a dynamic industry which influences all aspects of a society and global sustem.This paper analyze the relationship between climate, as one of the natural factors. and tourism and the influences of climate change and global warning on tourism trends in different parts of the world. The study method is descriptive and considers the results of previously done researches. The results show that there is a strong relationship between climate and tourism activities.'In fact, an appropriate climate in terms of temperature, aesthetics and physical conditions can potentially attract tourists. Tourism-related activities such as transportation and fuel consumption play an important role in the global climate change. Climate change may transform the climatic conditions suitable for tourism. For example, it is forecast that climate change may increase