نویسنده = ژیلا سجادی
تعداد مقالات: 2
2. برآورد ارزش اقتصادی مناطق گردشگری (مورد پژوهی: رودبار قصران)

دوره 11، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 1-18

10.22054/tms.2017.7077

ژیلا سجادی؛ آرمان مسلمی؛ رقیه صمدی