1. برآورد ارزش اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش هزینه سفر (مطالعه موردی: باغ نمیر استان یزد)

غلامحسین مرادی؛ الهام اپرا جونقانی؛ افسانه سلطانی بابوکانی؛ فرناز دهقان بنادکوکی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 309-339

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.61638.2563

چکیده
  از آنجایی که پژوهش در زمینه ارزش‌گذاری اقتصادی جاذبه‌های گردشگری می‌تواند گامی بسیار موثر در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف برآورد ارزش اقتصادی باغ نمیر استان یزد با استفاده از روش هزینه سفر فردی انجام شده است. در این پژوهش تابع تولید هزینه سفر بر اساس فرم نیمه لگاریتمی و با استفاده از ...  بیشتر

2. برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

حمیدرضا ارباب؛ حمید آماده؛ جاسم عبداللهی

دوره 13، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 157-190

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.22600.1636

چکیده
  باغ گیاه­شناسی ارم در شهرستان شیراز و در استان فارس قرار گرفته و به دلیل دارا بودن جاذبه‌های توریستی و داشتن 450 نوع گونه گیاهی متفاوت یکی از آثار تاریخی و تفریحی مهم کشور به شمار می‌آید. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی باغ گیاه­شناسی ارم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می‌باشد. جهت بدست آوردن تعداد نمونه ابتدا 300 پرسشنامه به ...  بیشتر