1. مدل عوامل موثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در مقصد رامسر

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 113-146

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.46606.2206

چکیده
  به منظور مدیریت بهتر رقابت در بازار گردشگری میراث فرهنگی، مهم است که رفتار گردشگر درک شود. یکی از نمودهای رفتار گردشگر، تمایلات رفتاری و وفاداری است. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین مدل وفاداری گردشگر میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) در مقصد رامسر است. جامعه آماری تحقیق گردشگران، بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در جاذبه‌های میراث فرهنگی ...  بیشتر

2. ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی در جهت بازآفرینی شهری (مطالعه‌ی موردی: شهر تبریز)

احمد پوراحمد؛ رحمت اله فرهودی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ طهورا شفاعت قراملکی

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 201-232

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.50800.2293

چکیده
  بافت‌های تاریخی گنجینه گران‌بهای شهرهایی هستند که نمود تمدن چندین هزارساله می‌باشند. گاهی این گنجینه‌ها آن‌گونه که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرند و از بین می‌روند برای اینکه بافت‌ها به‌عنوان میراث باقی بمانند باید بتوان آن‌ها را غنا بخشید و به جهانیان معرفی نمود. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی ...  بیشتر