دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خلخال)

محمدرضا ربیعی مندجین؛ علی غلامی؛ محمد علیزاده؛ فاطمه محمد زاده لاریجانی

دوره 17، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 265-302

https://doi.org/10.22054/tms.2021.41629.2133

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در شهرستان خلخال می‌باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع آمیخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان محلی فعال در حوزه کارآفرینی و گردشگری می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای ISM و MicMac استفاده شد. نتایج نشان داد که ...  بیشتر

تبیین مدل توسعه سیستم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خلخال)

محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده

دوره 16، شماره 53 ، فروردین 1400، ، صفحه 359-392

https://doi.org/10.22054/tms.2021.41163.2119

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ارائه مدل مفهومی توسعه آتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی است. این مدل‌ها بیان‌کننده ساختار سیستم اقامتگاه‌های بوم‌گردی و عوامل تأثیرگذار، روابط، قدرت و جایگاه هر یک از عوامل در سیستم بوم‌گردی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مناطق مستعد بوم‌گردی کشور است. ضعف الگوها و پیوندها در ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران میراث از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

بهروز افخمی؛ محمد علیزاده؛ حسن اروجی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22054/tms.2017.9050.1233

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش، مطالعه میزان رضایت گردشگران میراث و عوامل مؤثر بر آن از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده است. شرکت‌کنندگان 400 نفر از گردشگران مراجعه‌کننده به مجموعه جهانی شیخ صفی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد انگیزه‌های بازدید از مجموعه، میزان رضایت از بخش‌های مختلف ...  بیشتر

ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 49-68

چکیده
  چشم اندازهای ویژه ی ژئومورفوسایت ها با ترکیب مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کنند. در مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش Pereira و بررسی های میدانی، قابلیت ژئومورفوسایت های پارک ملی کویر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با استناد به روش های پیمایشی، از مجموع دو عیار علمی ...  بیشتر