نویسنده = محمود ضیایی
تعداد مقالات: 8
1. سطح تعهد محیطی در هتل های شهر تهران

دوره 8، شماره 21، بهار 1392، صفحه 88-59

محمود ضیایی؛ فرانک رنجبر متعلق


2. جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 61-86

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی


5. اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1385، صفحه 23-40

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود ضیایی؛ قاسم جعفری


7. .....

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 61-86

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی