جاذبه های اکوتوریستی در طبیعت برهنه استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توریسم و اکوتوریسم عامل مهمی برای تقویت فرهنگها و شناخت ملتهاست. توسعه این صنعت موجب پیشرفت و تحول اقتصادی - اجتماعی و افزایش اشتغال خواهد شد. جاذبه های توریستی و اکوتوریستی مهمترین رکن برنامه ریزی در این زمینه است. این تحقیق کوشش دارد تا جاذبه های اکوتوریستی در استان یزد را بررسی کرده و توان های بالقوه موجود در این زمینه را معرفی نماید. روش این تحقیقی به صورت کار میدانی است، همچنین از مطالعاتی که در استان در این زمینه صورت گرفته نیز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که شرایط اقلیمی حاکم بر استان یزد، موجب شده تا غالب عرصه های آن را اراضی برهنه و بدون پوشش گیاهی تشکیل دهد. ناهمواری های این استان ریشه در تاریخ کهن زمین شناسی ایران و جهان دارد. قدیمی ترین سازندهای زمین شناسی جهان (پره کامبرین) تا جدیدترین آنها (هولوسن) در فاصله ای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر در این استان دیده می شوند. در کمتر منطقه ای از جهان می توان چنین جاذبه های بسیار متنوع اکو توریستی از قبیلی بیابان ها، کویرهای شور، تپه های ماسه ای، قناتها، سیرک های یخچالی، چشمه ها و غارهای آهکی و کلوت ها را در فاصله کمی از یکدیگر مشاهده کرد. بنابراین این استان با داشتن چنین جاذبه هایی می تواند جایگاه ویژه ای در صنعت اکوتوریسم (طبیعت گردی) کشور داشته باشد و توسعه این صنعت موجب پیشرفت و تحول اقتصادی - اجتماعی و افزایش اشتغال در آن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecotourism Attractions in Bare Nature of Yazd Province

نویسنده [English]

  • kamal omidvar
چکیده [English]

Tourism and ecotourism are important in the growth of cultures and recognition of nations. Its development will contribute to a country's progress and economic and social transformation and job creation. Tourism and ecotourism attractions are the most important bases in planning. This research attempts to consider ecotourism attractions in Yazd province and to introduce available potentials in this field. Therefore, location and relocation of a museum within a city or a region and its interaction and relationship with urban applicabilities m the region and country are of utmost importance. This paper is a systematic and comprehensive study at the level of region, and then, the city chosen. The study is based on urbanization panning and principles on one hand and museum requirements on the other hand. The final aim is to locate an appropriate place for constructing the regional museum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Location
  • Regional Museum
  • Province of Golestan
  • Tourism
  • Cultural and artistic heritage