تحلیل فضایی، سطح بندی و برنامه ریزی مراکز اقامتی با استفاده از شاخص توسعه گردشگری (TDI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هشئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگران، به جایی سفر می کنند که از اعتماد، اطمینان و امنیت کافی برخوردار بوده، برای آنان یا ناشناخته و یا از جاذبه های فراوانی برخوردار باشد، در این شرایط، ارائه خدمات، تأسیسات و تجهیرات مناسب در افزایش انگیزه سفر آنها مؤثر است. گسترش خدمات رفاهی، زیربنایی و تأمین محل اقامت مناسب و ارزان در افزایش تعداد گردشگران و رونق گردشگری، نقش به سزایی دارد. جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در شهر اصفهان شناخت نقاط ضعف و قوت، کمبودها و توان ها در برنامه ریزی موجب ارائه برنامه ها و طرح های غنی تر می گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توسعه مراکز اقامتی، برای تعیین جایگاه هر کدام از این واحدها در مقایسه با سایر مراکز اقامتی و ارائه برنامه هایی جهت ارتقاء کمی و کیفی مراکز مورد بررسی در این شهر می باشد. شاخص ها و متغیرهای گوناگونی در تعیین توسعه گردشگری دخالت دارند. بنا به ماهیت تحلیلی پژوهشی حاضر، از نرم افزار SPSS و ARC/GIS، جهت محاسبه شاخص توسعه گردشگری (TDI) به عنوان معیار ترکیبی توسعه مراکز اقامتی استفاده شده و ضمن تولید نقشه های مورد نظر به مقایسه توأم این مراکز از نظر متغیرهای متعدد، پرداخته شده است . بر اساس نتیجه حاصل از این پژوهشی مراکز اقامتی (هتلی ها و مهمان پذیرها) شهر اصفهان در چهار سطح، رتبه بندی شده اند. از مجموعه ۳۵ هتل، تعداد ۳ هتل با 6/۸%، ۸ هتل با 9/22٪، ۹ هتل با 7/45 ٪ و تعداد ۱۵ هتل با ۲۲/۹٪ و از ۳۰ مهمانپذیر فعالی در شهر اصفهان سطح یک با 7/26٪، سطح دو با3/23٪، سطح سه با ۳۰٪ و سطح چهار با ٪۲۰، شاخص توسعه گردشگری مراکز اقامتی شهر اصفهان در چهار سطح رتبه بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis, Classification and Planning of Accommodation Using Tourism Development Index (TOI): A Case of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • ali zangi abadi 1
  • farah naaz abolhasani 2
چکیده [English]

Tourists choose a destination which is safe and secure and unknown to them or has a lot of attractions, hence the importance of providing suitable services and facilities. Developing welfare services, infrastructures and cheap accommodations result in the growth of tourism industry and an increase in tourists' arrivals. Recognizing the strengths and