تجزیه و تحلیلی معیارهای کیفیت در روشی های تحقیق کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، ابتدا جایگاه و برخی از استراتژی های تحقیق کیفی همراه با ویژگی های یک محقق کیفی بررسی می شوند. نحوه ارزیابی معیارهای کیفیت تحقیقی، از موضوعات بحث برانگیز در حوزه تحقیق کیفی است. از این رو، در ادامه دیدگاه های موجود و معیارهای ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. کاربران روشهای کیفی با آگاهی از معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی، در دفاع از یافته های خود می توانند بهتر عمل کنند و با استناد به استراتژی های بهبود کیفیت ارائه شده، فرایند تحقیقی خود را برای تحقق یافته های معتبرتر، تنظیم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Analysis Of Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • kamran feizi 1
  • alfered sarkisian 2
چکیده [English]

This paper attempts to clarify the domain of qualitative research. To this end, the paper delineates the paradigmatic underpinning of qualitative and quantitative research, explores the characteristics of the qualitative researcher and introduces some of the strategies of qualitative research. Quality in qualitative research has been the subject of considerable debate and there are differing views on the issue. This paper reviews two broad perspectives to quality in qualitative research and their respective quality criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative research
  • Quality in qualitative research
  • validity
  • reliability