پهنه بندی توان اکوتوریسم در محدوده حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد اقلیم

چکیده

محدوده حفاظت شده اشترانکوه با وسعت ۱۰۴۳۵۵ هکتار با ویژگیهای منحصر به فرد از جمله وجود دریاچه گهر به عنوان نگین اشترانکوه، وجود گونه های گیاهی و جانوری خاصی، اقلیم بسیار مناسب در نیمی از سال برای گردشگری و... اکنون به عنوان منطقه ای اکوتوریستی مورد استفاده گروه بی شماری قرار میگیرد و استعداد تبدیل شدن به یک منطقه ویژه اکوتوریستی در سطح استان و کشور را دارا است. در این پژوهشی جهت امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در محدوده مذکور و نخست در مراحل شناسایی منابع اکولوژیکی این منابع شامل پوشش گیاهی، خاک، منابع آب، زندگی جانوری، زمین شناسی و ژئومرفولوژی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس در مرحله جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مرحله قبل جهت ورود به محیط G.I.S طبقه بندی و پردازش شدند و اقدام به تهیه نقشه های مختلف که در نهایت منجر به تهیه نقشه شکل زمین و سپس با ترکیب با نقشه خاک و پوشش گیاهی، نقشه یگان زیست محیطی که پایه ارزیابی اکولوژیکی است بدست آمده و منابع ناپایدار اکولوژیکی مانند آب، اقلیم و... نیز در آن لحاظ شد. در مرحله مدلسازی و ارزیابی با ایجاد مدل اکوتوریسم برابر با استانداردهای ملی و جهانی اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی اکوتوریسم و طبقات آن شد و در نتیجه پهنه هایی جهت اکوتوریسم متمرکز و گسترده معرفی شدند و در پایان با ذکر مسائل و مشکلات و ارائه راه حل تلاش شد تا بستر مناسبی جهت مدیریت و برنامه ریزی گردشگری در منطقه، بوجود آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Ecotourism Development at Oshtorankuh Protected Area

نویسندگان [English]

  • rahmatolah monshizadeh 1
  • hamid falahi 2
چکیده [English]

Oshtorankuh protected area is a vast land, comprising I 04355 hectares, with distinctive characteristics such as Gahar Lake - as the gem of the area• exclusive species of plants and amimals, a suitable climate for tourism during half of the year, etc, is now regarded as an ecotourism destination at provincial and national levels. In order to carry out a feasibility study on ecotourism development in the area, this paper makes a reconnaissance of the area's ecological sources including plants, soil, water resources, wildife, geology and geomorphology. At analysis phase, the above-mentioned collected data were classified and processed in order to be entered into a GIS system. Thus, several maps were drawn which led to the preparation of a land cover map which was then