ظرفیت های اشتغال زایی در بخشی هتل و رستوران در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

چکیده

در این مقاله ضمن شناسایی برخی از ویژگیهای اشتغال بخش هتل، رستوران و گردشگری از جمله سهم بالای نیروی کار غیر ماهر، زنان، جوانان و موقتی بودن اشتغال، به مقایسه بخش گردشگری ایران با سایر کشورها توجه شده است. از طرف دیگر تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیر ماهر در این بخش در ایران برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که سهم نیروی کار غیر ماهر در این بخش به مراتب بیشتر از بخشهای دیگر اقتصاد است و نیروی کار غیر ماهر نسبت به تغییرات دستمزد، موجودی سرمایه و محصول (ارزش افزوده) در این بخش حساسیت چندانی ندارد، درحالی که نیروی کار ماهر دارای حساسیت نسبت به تغییرات موجودی سرمایه. دستمزد و محصول در این بخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentials of employment in Iran Hotel and Restaurant sector

نویسنده [English]

  • saleh ghavidel
چکیده [English]

This paper indicated some characteristics of employment in Iran hotel and restaurant sector, such as high ratio of unskilled labor, women labor young employment, and part time work. Other aim of this paper comparison employment in this sector between Iran and other countries. Mythologies: used estimation of labor demand functions for skill and unskilled. Result shows that are elasticity of wages, Capital endowment and production it labor demand function for skill gather than unskilled.