بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با وجود اینکه امروزه جهانگردی به عنوان یکی از صنایع خدماتی برتر دنیا، روند رو به توسعه چشمگیری در پیش گرفته و نقش مهمی در اقتصاد بسیاری از کشورها ایفا می نماید در خصوص پیامدهای آن برای جوامع میزبان اختلاف نظرهایی وجود دارد. از این نظر که اغلب آثار اقتصادی آن را مثبت و تاثیرات فرهنگی آن را منفی تلقی می نمایند. از آنجایی که شناسایی آثار واقعی جهانگردی در ادراک و نگرش ساکنین و در توسعه این صنعت تاثیر بسزایی دارد در نتیجه موضوع مطالعات متعدد قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل دیدگاه ساکنین مقصد های جهانگردی نسبت به آثار اقتصادی و فرهنگی این پدیده بر اساس پژوهش های انجام شده می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Economic & cultural effects at tourism Development

نویسنده [English]

  • mehdi kazemi
چکیده [English]

In spite of considerable growth of tourism industry in recent decades and it's important economic and cultural role in destinations, there is not consensus in tourism development and its outcomes, and few analysis have been done on the residents' attitude. Much of the recent studies are focused on economic effects of tourism development. Because of this reality, this paper focuses on residents perceptions into economic & cultural effects of tourism development.