تعداد مقالات: 314
301. Tourism as an Economic Develpment Tool

دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-13

10.22054/tms.2003.6857

حمید زرغام بروجنی


302. The Economic of Tourism and Travel Accommodation

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 19-48

10.22054/tms.2003.6871

ناصر علی عظیمی


303. The UNESCO Seal of Excellence for Handicrafts

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-13

10.22054/tms.2005.6896

عبدالحمید حاجی پور شوشتری


304. رقابت‌پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت- عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 219-247

10.22054/tms.2018.9653

محمدرضا فرزین؛ فاطمه شکاری؛ فاطمه عزیزی


305. عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری: با نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 167-192

10.22054/tms.2019.26425.1756

محبوبه عرب؛ میثم شیر خدایی؛ فاطمه علی گلی فیرزوجایی


306. تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد سفر به آن

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 223-244

10.22054/tms.2019.10433

نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند


307. تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 221-260

10.22054/tms.2019.10613

محمدجواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری


309. تهیه تقویم اکو توریسم حوزه خلیج فارس بر اساس شاخص‌های زیست‌اقلیمی مدل MEMI (مطالعه موردی: بوشهر)

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 245-282

10.22054/tms.2019.10434

زینب حاجری؛ محمدحسین ناصرزاده؛ سعید تقوی گودرزی


314. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات در حوزه توریسم سلامت شهر مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 249-269

10.22054/tms.2019.30077.1870

وحید ثانوی گروسیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیدرضا کردلویی؛ اسماعیل حسن پور