تعداد مقالات: 343
326. رقابت‌پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت- عملکرد (مورد مطالعه: شهر یزد و شهر شیراز)

دوره 13، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 219-247

10.22054/tms.2018.9653

محمدرضا فرزین؛ فاطمه شکاری؛ فاطمه عزیزی


327. تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد

دوره 14، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 221-260

10.22054/tms.2019.10613

محمدجواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری


329. تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد سفر به آن

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 223-244

10.22054/tms.2019.10433

نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند


330. ارائه مدل تاثیر برند سازی بر شهرت شهر و نقش آن بر عملکرد شهری

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.22705.1645

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ماه آورپور؛ فائزه اسدیان اردکانی


332. نقش‌آفرینی معنویت و تجاری‌سازی در شکل‌گیری برند مقاصد گردشگری مذهبی با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 225-254

10.22054/tms.2020.11052

علی پورنگ؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ امید بهبودی


333. تهیه تقویم اکو توریسم حوزه خلیج فارس بر اساس شاخص‌های زیست‌اقلیمی مدل MEMI (مطالعه موردی: بوشهر)

دوره 14، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 245-282

10.22054/tms.2019.10434

زینب حاجری؛ محمدحسین ناصرزاده؛ سعید تقوی گودرزی


338. بررسی تحلیلی زیرساخت‌های گردشگری سلامت با رویکرد نگاشت شناختی

دوره 15، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 227-297

10.22054/tms.2020.18955.1525

میرمحمد اسعدی؛ مهدی باصولی؛ مهناز السادات راسخی


339. تأثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هلتداری

دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 255-291

10.22054/tms.2020.11053

فهیمه وهاب زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده


343. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات در حوزه توریسم سلامت شهر مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

دوره 14، شماره 45، بهار 1398، صفحه 249-269

10.22054/tms.2019.30077.1870

وحید ثانوی گروسیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیدرضا کردلویی؛ اسماعیل حسن پور