کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگزاری جشنواره های مذهبی، مطالعه موردی: روستای شاه شهیدان رودبار، مراسم علَم واچینی

دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 51-69

بهروز محمدی یگانه؛ محسن احدنژاد روشنی؛ مانیا ابراهیم زاده؛ مهدی چراغی


3. سنجش میزان رضایت مندی گردشگران شهر گرگان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 31-48

10.22054/tms.2013.3981

زهره فنی؛ مجتبی برغمدی؛ مجید اسکندر پور؛ منصور سلیمانی